Awarded medals

 1.  

  Horizon Ariadust

  . Phần thưởng dành cho thành viên tham gia trên 4 vol LN hoặc hoàn tất 2 PJ VN.
 2.  

  Saito Himea

  . Phần thưởng dành cho thành viên dịch trên 2 vol LN hoặc hoàn tất 1 PJ VN.
 3.  

  Kurimu

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (200 like)
 4.  

  Kirino

  . 100 like
Top