C
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • Mình ko xem được, bạn up lên imgur.com hoặc web nào đó rồi lấy link đưa mình
  Lúc cài game nó có kêu bạn nhập thì nhập vào: EWIAN8UZFJL
  Sau đó nếu thấy 1 cái bảng có nội dụng: "ディスクレス化を行いますか?" thì chọn yes
  Bạn cho mình hình chụp được không? vì mình nhớ game này cần serial code, lúc cài mình nhập rồi nên giờ muốn kiểm tra lại phải gỡ cả game ra
  Yêu cầu ko post các bài thanks, hỏi han trong các box download.
  Nếu cần thì PM hỏi uploader trong profile và ấn cái nút Thanks.
  Tái phạm nhiều lần có khả năng bay nick :142:
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top