Awarded medals

 1.  

  Sonico

  . Award Request Accepted
 2.  

  Horizon Ariadust

  . 6 vol LN
 3.  

  Horo

  . 800 like
 4.  

  Ferris

  . 9 vol LN
 5.  

  Shana

  . 600 likes
 6.  

  Ōkami-san

  . 400 like
 7.  

  Kurimu

  . 200 like
 8.  

  Saito Himea

  . Phần thưởng dành cho thành viên dịch trên 2 vol LN hoặc hoàn tất 1 PJ VN.
 9.  

  Kirino

  . 100 like
Top