Awarded medals

 1.  

  Kurisu

  . Test
 2.  

  Tokisaki Kurumi

  . Award Request Accepted
 3.  

  Shiina Mashiro

  . Award Request Accepted
 4.  

  Horizon Ariadust

  . Phần thưởng dành cho thành viên tham gia trên 4 vol LN hoặc hoàn tất 2 PJ VN.
 5.  

  Horo

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 50GB trong box Download Visual Novel.
 6.  

  Tokisaki Kurumi

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 520GB trong box Download Visual Novel.
 7.  

  Ferris

  . :/
Top