Awarded medals

 1.  

  Horo

  . 800 like
 2.  

  Shana

  . 600 like
 3.  

  Yuzuriha Inori

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 180GB trong box Download Visual Novel.
 4.  

  Ōkami-san

  . 400 like
 5.  

  Kurimu

  . 200 like
 6.  

  Kirino

  . 100 like
 7.  

  Saber

  . Đủ chuẩn
 8.  

  Horo

  . Đủ chuẩn
 9.  

  Mio

  . Phần thưởng dành cho thành viên tạo được 100 chủ đề hợp lệ trong box Music.
Top