Awarded medals

 1.  

  Mercury

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 2.  

  Shin

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 3.  

  Kano Shuuya

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Kokonose Haruka

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Mio

  . đủ chuẩn
Top