akaishiki's latest activity

  • akaishiki
    akaishiki replied to the thread FA New Year.
    Baldr Sky cái tên có nhiều kỷ niệm nè, chơi tới phần nào rồi này :quanchan:
Top