No Recent Activity
Về 0914113903

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
January 1, 1990 (28)
Về 0914113903
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
06-02-17 13:06
Tham gia ngày
23-05-14
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...
No results to display...
Activity Information
 • Total Points:
 • 1435
 • Activity Level:
 • 12
 • To Next Level:
 • 48
 • Percent Into Level:
 • 80.41% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 7.02 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 6 / 49.17 (12.2%)
 • Monthly Activity:
 • 24 / 217.75 (11.02%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 0
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
6 Achievements
Achievement Earned on 12-02-17 08:51
Đã đăng ký được 2 năm!
Achievement Earned on 12-02-17 08:51
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Đã đăng ký được 1 năm!
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items