Tab Content
No More Results
Về hitoru

Thông tin cơ bản

Về hitoru
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
8
Số bài viết mỗi ngày
0,02
Thông tin chung
Hoạt động cuối
16-06-18 00:53
Tham gia ngày
17-04-17
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...

15-06-18


14-06-18


13-06-18


07-06-18

 • 00:47 - Deleted Posts

05-06-18


Activity Information
 • Total Points:
 • 304
 • Activity Level:
 • 7
 • To Next Level:
 • 34
 • Percent Into Level:
 • 73.02% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 6.34 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 3 / 44.38 (6.76%)
 • Monthly Activity:
 • 40 / 190.2 (21.03%)
Points
 • Points for Posts:
 • 20
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items