No Recent Activity
Về conkingoan

Thông tin cơ bản

Về conkingoan
Quốc gia (Country):
Sao Tome & Principe

Chữ ký


Soviet lolis r the best

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
19-12-17 21:39
Tham gia ngày
25-01-17
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...
No results to display...
Activity Information
 • Total Points:
 • 406.2
 • Activity Level:
 • 7
 • To Next Level:
 • 86.8
 • Percent Into Level:
 • 31.11% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 22.63 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 6 / 158.41 (3.79%)
 • Monthly Activity:
 • 24 / 633.64 (3.79%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0.2
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 396
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
2 Achievements
Achievement Earned on 12-02-17 09:54
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:54
Achievement Earned on 12-02-17 09:54
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:54
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items