No More Results
Về linhdang

Thông tin cơ bản

Về linhdang
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
24
Số bài viết mỗi ngày
0,06
Thông tin chung
Hoạt động cuối
Hôm qua 21:07
Tham gia ngày
24-12-16
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...

16-02-18


04-09-17


20-08-17


19-08-17


12-08-17


11-08-17


25-04-17


30-01-17


Activity Information
 • Total Points:
 • 359
 • Activity Level:
 • 7
 • To Next Level:
 • 9
 • Percent Into Level:
 • 92.86% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 22.63 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 6 / 158.41 (3.79%)
 • Monthly Activity:
 • 26 / 633.64 (4.1%)
Points
 • Points for Posts:
 • 47
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 427
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
6 Achievements
Achievement Earned on 22-01-18 15:52
Đã đăng ký được 1 năm!
Achievement Earned on 22-01-18 15:52
Achievement Earned on 24-04-17 14:38
Có 10 bài viết.
Achievement Earned on 24-04-17 14:38
Achievement Earned on 27-03-17 21:39
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 27-03-17 21:39
Achievement Earned on 28-01-17 23:15
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 28-01-17 23:15
Achievement Earned on 28-01-17 23:15
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 28-01-17 23:15
Achievement Earned on 28-01-17 23:15
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 28-01-17 23:15
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items