Tab Content
More Activity
Về FAEVER

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
December 18, 1988 (29)
Về FAEVER
Quốc gia (Country):
Vietnam

Chữ ký


Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
Hôm qua 17:06
Tham gia ngày
19-08-16
Giới thiệu tham gia
0

1 Bạn bè

Đang hiển thị từ 1 đến 1 của tất cả 1
No results to display...

12-02-18


03-12-17


02-12-17


01-12-17


26-11-17


25-11-17


16-11-17


15-11-17


13-11-17


10-11-17


Activity Information
 • Total Points:
 • 563.1
 • Activity Level:
 • 8
 • To Next Level:
 • 78.9
 • Percent Into Level:
 • 47.05% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 19.34 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 5 / 135.41 (3.69%)
 • Monthly Activity:
 • 23 / 541.64 (4.25%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0.1
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 553
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
6 Achievements
Achievement Earned on 18-02-18 15:14
Dụ dỗ được người đầu tiên.
Achievement Earned on 18-02-18 15:14
Achievement Earned on 05-11-17 21:53
Đã đăng ký được 1 năm!
Achievement Earned on 05-11-17 21:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items