Tab Content
No More Results
Về Kindred

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
May 20, 1997 (20)
Về Kindred
Quốc gia (Country):
Vietnam

Chữ ký


Éc Éc Éc Éc

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
3
Số bài viết mỗi ngày
0,00
Thông tin chung
Hoạt động cuối
18-05-17 16:15
Tham gia ngày
19-07-16
Giới thiệu tham gia
1

2 Bạn bè

 1. Cain Cain đang ẩn

  Archangel Cain

  Cain
 2. vosk vosk đang ẩn

  Legendary Fapper

  vosk
Đang hiển thị từ 1 đến 2 của tất cả 2

24-07-16


Activity Information
 • Total Points:
 • 968.5
 • Activity Level:
 • 8
 • To Next Level:
 • 8.5
 • Percent Into Level:
 • 94.3% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 7.02 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 6 / 49.17 (12.2%)
 • Monthly Activity:
 • 24 / 217.75 (11.02%)
Points
 • Points for Posts:
 • 3
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 2
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 5
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 613
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0.5
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
5 Achievements
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Giới thiệu 1 người bạn.
Achievement Earned on 12-02-17 08:53
Achievement Earned on 23-07-16 09:21
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 23-07-16 09:21
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items