Quote Nguyên văn bởi Silver King Xem bài viết
đừng có nghe tin đồn nhảm ko chú em sẽ dc online trong nhà đá đó
13 tuổi là cả hai đứa đều 13 tuổi ấy, còn 1 thằng trưởng thành với đứa gái 15,mấy đi nữa thì cũng ngồi thôi.