Trước hết là chào các bác em mới qua đây .
Thứ hai thì em khá chắc cái max trong gift box nó không tới 100 đâu .