fame lần này đc Moltena ko biết nển lên ko , còn nhiều con chưa up wa ( đang tính up bé palfy để bảo vệ team )