Post: [Giới thiệu] Ibitsu - dành riêng cho những ai yêu thích Imouto?!
User: myngoc033
Infraction: Sida
Points: 0

Administrative Note:
Post bài liên hoàn, nhưng riêng bài này lạc đề.

Message to User:
Sau thì spam nghệ thuật hơn nhé. 0 point.

Original Post: