Post: Tán nhảm về Anime
User: Sida
Infraction: Vạn kiếp bất phục
Points: 10

Administrative Note:
Hóng hớt.

Message to User:
Thò cái cổ ra hóng, éo ngờ tự đút đầu vào máy chém.
Chia buồn

Original Post:
vào hóng tí thôi không có gì đâu :v