wizard has reported a post.

Reason:
Spam..
Hóng thì ra đảo mà hóng...
Post: Tán nhảm về Anime
Forum: Thảo luận Anime
Assigned Moderators: Azu-tan, pikeman

Posted by: Sida
Original Content:
vào hóng tí thôi không có gì đâu :v