Quote Nguyên văn bởi Cô Độc Phong Lan
Ờ rồi thế đống này quăng vào đâu đây?Gần như nguyên văn