I. Lưu ý trước khi lập thread cho một tựa mới.
- Check thread http://hako.re/forum/24-download-lig...novel-raw.html để biết xem đã có thread trùng chưa.
- Nếu như đã có thread trùng, vào thread đó để xem tiến độ update của tựa truyện đó và check link xem còn sống không.
- Nếu như link chết có thể báo cáo ở đây hoặc reup lại.
- Không cấm up mirror của tựa truyện nhưng yêu cầu host mới và host gốc khác nhau (Ví dụ host gốc là Mega thì mirror phải là GD,Dropbox v.v)
- Có thể update vol mới vào các thread đã có sẵn khi chủ thread chưa update.
- Nhớ đặt recovery ít nhất 5% và set pass hako.re hoặc để lại tang chứng như file text ghi nick uploader
II. Một số nguồn raw light novel
**Nội dung ẩn: Bạn cần số bài viết đạt 0 hoặc cao hơn để xem.**