Quote Nguyên văn bởi Non Xem bài viết
This is the raw LN box
Oh I see, sorry and thank you!