trừ khi ông tác giả chơi lầy khiến Nayuta die chứ không thì khẳng định là em gái chả có cơ hội lật kèo đâu