ALICE SOUND ALBUM VOL.27 EvenicleMini Review

Âm nhạc của game này khá bắt tai, nhiều bài nghe hay, OP khá là vui tai . Dù rằng âm nhạc so với Rance vẫn còn kém xa, nhưng không có nghĩa là nó không có gì đọng lại . Đánh giá của mình cho album này là "nếu có dịp, thử nghe một lần cho biết" ^^

Còn game thì phiền bạn tự chơi và tự cảm nhận

Description

Catalog Number ASS-032
Release Date Apr 24, 2015
Publish Format Commercial
Release Price 2160 JPY
Media Format 2 CD
Classification Original Soundtrack
Published by AliceSoft
Composed by PK Turtles, L-Minatsu, Dragon Attack!
Arranged by PK Turtles, DJ C++, L-Minatsu
Performed by NANA, Hagumi Nishizawa
Lyrics by DJ C++, AomafuTracklist

Disc 1

01 sail to a new world (game ver.) 1:59
02 Good old days 1:58
03 Sparkle of the edge 1:51
04 Eden 2:20
05 Girl’s talk 1:33
06 Deep in the... 2:14
07 Blackmail 1:49
08 Never say never 2:31
09 Home 1:52
10 Sweet time 2:42
11 Glass dust 2:03
12 Lancelot 2:07
13 Perhaps a Legend 2:43
14 Troubled mind 1:43
15 Shard of Love 2:51
16 QD 1:31
17 Foooooolish 1:35
18 Jungle beat 2:12
19 El Quixote 2:01
20 Kalar Village 1:56
21 Pleasure time 2:30
22 Kindness and Suffering 1:55
23 Ruins of Eve 2:18
24 Snake Crest 2:26
25 Chivalry 1:22
26 Explosion 2:03
27 Epilogue 1:52
Disc length 55:57
Disc 2

01 Redoubtable enemy 2:03
02 Sea of dream 1:55
03 Humpty 2:08
04 Royalty 1:48
05 Fresh! 2:01
06 Samba de Hanny 0:43
07 Hamlet 1:56
08 A rotten smell 2:01
09 Toccatina 1:39
10 Giant 2:05
11 Congratulations, You Leveled Up! 1:31
12 Icy ash 2:00
13 Central 2:19
14 Mother Eve 2:03
15 Sinister symptoms 1:50
16 Archfiend's Right Arm 2:19
17 Adan’s force 2:32
18 Desire and greed 2:34
19 Evenicle 1:51
20 STAR LIGHT! 4:54
21 sail to a new world 4:52
22 sail to a new world (arrange ver.) 4:52
23 Ruins of Eve 5:12
Disc length 57:08


Download

**Nội dung ẩn: Bạn cần số bài viết đạt 0 hoặc cao hơn để xem.**