Tab Content
More Activity

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
1.463
Số bài viết mỗi ngày
2,53
Thông tin chung
Tham gia ngày
24-10-15
Giới thiệu tham gia
8
Trang 1/1217 12311511015011001 ... CuốiCuối

22-05-17


21-05-17


20-05-17


15-05-17


13-05-17


12-05-17


10-05-17


09-05-17


08-05-17


04-05-17


29-04-17


28-04-17


25-04-17Trang 1/1217 12311511015011001 ... CuốiCuối
Trang 1/196 1231151101 ... CuốiCuối

25-05-17


24-05-17


23-05-17Trang 1/196 1231151101 ... CuốiCuối
Activity Information
 • Total Points:
 • 506.7
 • Activity Level:
 • 30
 • To Next Level:
 • 531.7
 • Percent Into Level:
 • 35% Achieved
 • Daily Activity:
 • 10 / 7.82 (127.88%)
 • Weekly Activity:
 • 24.6 / 54.75 (44.93%)
 • Monthly Activity:
 • 292.1 / 242.46 (120.47%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 0
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
21 Achievements
Achievement Earned on 25-03-17 09:06
Tạo được 100 chủ đề.
Achievement Earned on 25-03-17 09:06
Achievement Earned on 12-02-17 08:52
Giới thiệu 3 người bạn.
Achievement Earned on 12-02-17 08:52
Achievement Earned on 12-02-17 08:52
Giới thiệu 1 người bạn.
Achievement Earned on 12-02-17 08:52
Achievement Earned on 23-12-16 07:51
Tạo được 25 chủ đề.
Achievement Earned on 23-12-16 07:51
Achievement Earned on 23-10-16 19:59
Đã đăng ký được 1 năm!
Achievement Earned on 23-10-16 19:59
Achievement Earned on 20-10-16 21:39
Tạo được 10 chủ đề.
Achievement Earned on 20-10-16 21:39
Achievement Earned on 05-10-16 17:02
Tạo được 5 chủ đề.
Achievement Earned on 05-10-16 17:02
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Power level : ONE THOUSANDDDD.
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Amen!!
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Đạt đến 500 bài viết! wow!
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Đạt đến 300 bài viết! phew...
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Có 250 bài viết.
Achievement Earned on 27-09-16 07:50
Achievement Earned on 15-09-16 11:21
Có 200 bài viết.
Achievement Earned on 15-09-16 11:21
Achievement Earned on 10-08-16 20:27
Có 150 bài viết.
Achievement Earned on 10-08-16 20:27
Achievement Earned on 03-07-16 17:25
Đạt đến 100 bài viết!
Achievement Earned on 03-07-16 17:25
Achievement Earned on 16-05-16 02:41
Có 50 bài viết.
Achievement Earned on 16-05-16 02:41
Achievement Earned on 02-04-16 19:29
Có 10 bài viết.
Achievement Earned on 02-04-16 19:29
Achievement Earned on 05-03-16 14:34
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:34
Achievement Earned on 05-12-15 18:12
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 05-12-15 18:12
Achievement Earned on 13-11-15 19:37
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 13-11-15 19:37
Achievement Earned on 28-10-15 05:12
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 28-10-15 05:12
11 Awards
Award earned on 06-05-17 14:59 - Award Request Accepted
Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (800 like)
Award earned on 06-05-17 14:59

Award Request Accepted
Award earned on 31-03-17 13:10 - Award Request Accepted
Phần thưởng dành cho thành viên up được 520GB trong box Download Visual Novel.
Award earned on 31-03-17 13:10

Award Request Accepted
Award earned on 03-02-17 12:05 - Award Request Accepted
Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (600 like)
Award earned on 03-02-17 12:05

Award Request Accepted
Award earned on 24-01-17 00:03
Phần thưởng dành cho thành viên up được 380GB trong box Download Visual Novel.
Award earned on 24-01-17 00:03
Award earned on 24-01-17 00:03
Phần thưởng dành cho thành viên up được 260GB trong box Download Visual Novel.
Award earned on 24-01-17 00:03
Award earned on 24-01-17 00:02
Phần thưởng dành cho thành viên up được 180GB trong box Download Visual Novel.
Award earned on 24-01-17 00:02
Award earned on 25-12-16 18:31 - Award Request Accepted
Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (400 like)
Award earned on 25-12-16 18:31

Award Request Accepted
Award earned on 23-12-16 22:35 - Đủ chuẩn
Phần thưởng dành cho thành viên up được 100GB trong box Download Visual Novel.
Award earned on 23-12-16 22:35

Đủ chuẩn
Award earned on 06-11-16 23:01
Phần thưởng dành cho thành viên up được 50GB trong box Download Visual Novel.
Award earned on 06-11-16 23:01
Award earned on 06-11-16 23:00 - 200 like
Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (200 like)
Award earned on 06-11-16 23:00

200 like
Award earned on 06-11-16 13:52 - Award Request Accepted
Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (100 like)
Award earned on 06-11-16 13:52

Award Request Accepted
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items