Tab Content
No Recent Activity
Về ranaror

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
February 23, 1991 (26)
Về ranaror
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
5
Số bài viết mỗi ngày
0,00
Thông tin chung
Hoạt động cuối
16-06-17 16:53
Tham gia ngày
27-10-14
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...

23-04-17


22-04-17


21-04-17


Activity Information
 • Total Points:
 • 1131.2
 • Activity Level:
 • 11
 • To Next Level:
 • 106.8
 • Percent Into Level:
 • 51.45% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 4.41 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 6 / 30.87 (19.44%)
 • Monthly Activity:
 • 21 / 136.71 (15.36%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 0
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
6 Achievements
Achievement Earned on 12-02-17 08:52
Đã đăng ký được 2 năm!
Achievement Earned on 12-02-17 08:52
Achievement Earned on 05-03-16 14:27
Đã đăng ký được 1 năm!
Achievement Earned on 05-03-16 14:27
Achievement Earned on 05-03-16 14:27
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:27
Achievement Earned on 05-03-16 14:27
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 05-03-16 14:27
Achievement Earned on 05-11-14 15:44
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 05-11-14 15:44
Achievement Earned on 05-11-14 15:44
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 05-11-14 15:44
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items