Tab Content
No More Results
Về -HL-

Thông tin cơ bản

Về -HL-
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
6
Số bài viết mỗi ngày
0,00
Thông tin chung
Hoạt động cuối
14-10-15 05:28
Tham gia ngày
04-04-14
Giới thiệu tham gia
0

1 Bạn bè

 1. Tsk Tsk đang ẩn

  Nottodisushittoagen

  Tsk
Đang hiển thị từ 1 đến 1 của tất cả 1

04-11-14


07-11-14


04-11-14


07-05-14


04-04-14


Activity Information
 • Total Points:
 • 1343.5
 • Activity Level:
 • 12
 • To Next Level:
 • 139.5
 • Percent Into Level:
 • 43.06% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 4.44 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 7 / 31.09 (22.52%)
 • Monthly Activity:
 • 22 / 137.68 (15.98%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 0
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
7 Achievements
Achievement Earned on 12-02-17 08:51
Đã đăng ký được 2 năm!
Achievement Earned on 12-02-17 08:51
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Đã đăng ký được 1 năm!
Achievement Earned on 05-03-16 14:26
Achievement Earned on 04-11-14 16:35
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 04-11-14 16:35
Achievement Earned on 04-11-14 16:35
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 04-11-14 16:35
Achievement Earned on 18-04-14 23:53
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 18-04-14 23:53
Achievement Earned on 18-04-14 23:53
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 18-04-14 23:53
Achievement Earned on 18-04-14 23:53
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 18-04-14 23:53
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items