No Recent Activity
Về Ann Ciel

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
October 8
Về Ann Ciel
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
1
Số bài viết mỗi ngày
0,00
Thông tin chung
Hoạt động cuối
15-05-17 22:27
Tham gia ngày
10-05-17
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...
No results to display...
Activity Information
 • Total Points:
 • 231
 • Activity Level:
 • 5
 • To Next Level:
 • 32
 • Percent Into Level:
 • 60.98% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 11.47 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 5 / 80.26 (6.23%)
 • Monthly Activity:
 • 15 / 355.44 (4.22%)
Points
 • Points for Posts:
 • 2
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 219
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
1 Achievements
Achievement Earned on 15-05-17 16:39
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 15-05-17 16:39
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items