Tab Content
No More Results
Về nch93

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
July 6, 1993 (23)
Về nch93
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
9
Số bài viết mỗi ngày
0,33
Thông tin chung
Hoạt động cuối
Hôm nay 04:30
Tham gia ngày
27-04-17
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...
Activity Information
 • Total Points:
 • 3
 • Activity Level:
 • 2
 • To Next Level:
 • 24
 • Percent Into Level:
 • 60% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 7.82 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 8 / 54.75 (14.61%)
 • Monthly Activity:
 • 41 / 242.46 (16.91%)
Points
 • Points for Posts:
 • 18
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 28
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
2 Achievements
Achievement Earned on 05-05-17 04:34
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 05-05-17 04:34
Achievement Earned on 01-05-17 05:42
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 01-05-17 05:42
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items