No Recent Activity
Về white_3n

Thông tin cơ bản

Tuổi
28
Về white_3n
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
4
Số bài viết mỗi ngày
0,01
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-10-17 23:40
Tham gia ngày
15-12-16
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...

16-01-17


11-01-17


02-01-17


Activity Information
 • Total Points:
 • 328
 • Activity Level:
 • 6
 • To Next Level:
 • 39
 • Percent Into Level:
 • 62.5% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 4.41 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 6 / 30.87 (19.44%)
 • Monthly Activity:
 • 21 / 136.71 (15.36%)
Points
 • Points for Posts:
 • 8
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 310
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
3 Achievements
Achievement Earned on 16-01-17 08:01
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 16-01-17 08:01
Achievement Earned on 02-01-17 22:08
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 02-01-17 22:08
Achievement Earned on 02-01-17 22:08
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 02-01-17 22:08
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items