Tab Content
No More Results
Về dopanda

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 13, 1995 (21)
Về dopanda
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
4
Số bài viết mỗi ngày
0,02
Thông tin chung
Hoạt động cuối
19-06-17 23:23
Tham gia ngày
11-12-16
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...

21-04-17


Activity Information
 • Total Points:
 • 212
 • Activity Level:
 • 5
 • To Next Level:
 • 51
 • Percent Into Level:
 • 37.8% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 5.17 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 5 / 36.2 (13.81%)
 • Monthly Activity:
 • 25 / 155.14 (16.11%)
Points
 • Points for Posts:
 • 8
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 194
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
4 Achievements
Achievement Earned on 21-04-17 13:37
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 21-04-17 13:37
Achievement Earned on 12-02-17 08:54
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 08:54
Achievement Earned on 12-02-17 08:54
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 08:54
Achievement Earned on 12-02-17 08:54
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 08:54
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items