Tab Content
No Recent Activity
Về Cobra

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
March 21, 1990 (27)
Về Cobra
Quốc gia (Country):
Vietnam

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
20-08-17 18:48
Tham gia ngày
27-04-16
Giới thiệu tham gia
0
No results to display...
No results to display...
Activity Information
 • Total Points:
 • 529
 • Activity Level:
 • 8
 • To Next Level:
 • 38
 • Percent Into Level:
 • 74.5% Achieved
 • Daily Activity:
 • 0 / 13.1 (0%)
 • Weekly Activity:
 • 1 / 91.69 (1.09%)
 • Monthly Activity:
 • 11 / 406.06 (2.71%)
Points
 • Points for Posts:
 • 0
 • Points for Posts (Own Threads):
 • 0
 • Points for Threads:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Given:
 • 0
 • Points for Thread Ratings Received:
 • 0
 • Points for Visitor Messages (Received):
 • 0
 • Points for Polls Posted:
 • 0
 • Points for Poll Votes:
 • 0
 • Points for Confirmed Friends:
 • 0
 • Points for Infraction Points (Given):
 • 0
 • Points for Infraction Points (Received):
 • 0
 • Points for Referrals:
 • 0
 • Points for Social Group Messages:
 • 0
 • Points for Social Group Discussions:
 • 0
 • Points for Days Registered:
 • 594
 • Points for Mentions Given:
 • 0
 • Points for Mentions Received:
 • 0
 • Points for Profile Completed:
 • 0
 • Points for Contests Won:
 • 0
 • Points For Award Bonuses:
 • 0
4 Achievements
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 90 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 30 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 7 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
Đã đăng ký được 2 ngày.
Achievement Earned on 12-02-17 09:53
0 Awards
0 Currently Held Trophies
0 Previously Held Trophies

0 Items