1. Các bạn nhớ là khi đăt tên cho topic mới thì phải bắt buộc: Artist - Tên chủ đề [Thể loại (Album or Single)][Định dạng][Host]
  2. Lỡ có bị trùng thì cứ pm mình or post vào topic Báo lỗi - Request nhạc - Đóng góp ý kiến tại đây mình sẽ giải quyết ngay nếu đang onl
  3. Không comment trong các topic download của box Music
  4. Check kỹ list trước khi lập topic mới hén